Jak mám nakupovat?

Všeobecné smluvní podmínky
Ochrana osobních údajů
Všeobecné smluvní podmínky
VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNI PODMÍNKY
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále již jen „VOP“) platí výhradně pro nákup v internetovém obchodě (dále již jen „e-shop“) provozovatele, jehož je stránka www.vigorshop.cz, které upravují práva a povinnosti zmluvných stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, předmětem, který je koupě a prodej zboží na internetové stránce www.vigorshop.cz, kterou provozuje provozovatel.

1.1 Provozovatel a zákazník

PROVOZOVATEL:

Název společnosti: Vigor life s.r.o.

IČ: 53444931

DIČ: 2121369910

Adresa: Štúrově

Zápis v OR: Nitra

Vložka číslo: 52949/N

Korespondenční adresa: Štúrovo, Hlavní XXII.

Město a PSČ: Štúrovo, 943 01

Číslo účtu IBAN: HU 7111 7631 0320 0768 8100 000 000

Kontaktní údaje:

E-shop: www.vigorshop.cz

E-mail: info@vigorshop.cz

Tel.: +420234076664

ZÁKAZNÍK:

Je fyzická osoba nebo právnická osoba (dále již jen „kupující“), která uzavřela s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím elektronického obchodu, e-mailem nebo telefonicky a nakupuje zboží pro osobní potřebu t.z. při uzavření kupní smlouvy kupující nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.

1.2 Kupní smlouva

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který je vymezen příslušnými právními předpisy t.j. povinnost prodávajícího zboží kupujícímu prodat a kupujícímu povinnost zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou částku.

1.3 Elektronická objednávka

Elektronická objednávka je elektronický formulář, který je odeslán kupujícímu na e-mail. Obsahuje fakturační údaje e shopu, informace o kupujícím, objednaný zboží, kupní cenu, náklady na dopravu zboží, způsob doručení, poštovné a jiné náklady a poplatky, která je zpracována systémem e shopu (dále již jen „objednávka“).

Cena

Všechny uváděné ceny u zboží jsou konečné. Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě provedení nákupu.

1.4 Zboží

Zbožím jsou produkty, které se nacházejí v nabídce prodávajícího, které slouží výlučně pro nákup kupujícím.

Za převzatý zboží se považuje okamžik, kdy kupující nebo jím svěřená třetí osoba kromě doručovatele převezme zboží a potvrdí to svým podpisem.

To nejdůležitější z VOP:

Spodní prádlo a plavky bohužel nelze vrátit z hygienických důvodů.
Peníze vám přijdou na účet do 14 dnů od vrácení zboží.
Doba doručení 2-10 dní.
Reklamace a zboží, které není skladem, vyřizujeme do 30 dnů.
Když svou objednávku nevyzvednete, naše náklady si budeme vymáhat smyslu zákona.

1.5 Osobní odběr

Bohužel nemáme možnost k osobnímu odběru, váš zboží bude odesláno s kuriérem. Děkujeme za porozumění.

OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ KUPNÍ ZMLUVY, STORNO OBJEDNÁVKY

2.1 Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy („smlouva uzavřená na dálku“ dle zákona č. 102/2014 s.z. odst. 1, § 2,) a samotná kupní smlouva, která je uzavřena závazným souhlasem kupujícího i závazným potvrzením prodejce na základě zásílkového prodeje. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

2.2 Podmínkou platné objednávky jsou pravdivé a úplně údaje vyplněné při registraci. Posloupnost objednávek prodávající vyřizuje podle pořadí přijetí. Objednávky podané prostřednictvím e-shopu se považují za závazně. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem, a těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. S těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se kupující dostatečným způsobem při samotném uskutečnění objednávky upozorní a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající kupní smlouvu vystavuje výhradně v českém jazyku.

2.3 Kupní smlouva je uzavřena akceptovaným návrhu kupní smlouvy pro kupujícího. Každá objednávka je potvrzena prodávajícím e-mailovou formou, která je zaslána na uvedený e-mail kupujícím.

2.4 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a úplném zaplacení. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

2.5 Je-li kupující spotřebitel, platí, že pokud prodávající nesplní kupní smlouvu, protože objednaný zboží nemůže dodat, je povinen o tom neprodleně spotřebitele informovat a do 30 dnů mu vrátit cenu zaplacenou za zboží, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na náhradním plnění.

2.6 Prodávající má právo odepřít odeslání objednávky, pokud kupující prodávajícímu včas neuhradí kupní cenu, poštovné, náklady spojené s objednávkou. Takové má právo prodávající odepřít, nepřijmout objednávku, pokud kupující již v minulosti objednal zboží a nepřevzal jej (v tomto případě jen pokud se nedohodnou na platbu předem).

2.7 STORNO OBJEDNÁVKY

Stornování objednávky ze strany kupujícího: vigorshop.cz

Kupující má právo zrušit objednávku e-mailem: kontakt@vigorshop.cz a telefonicky: +420234076664

Prodávající má právo zrušit objednávku nebo její část, z důvodu vyprodání zásob zboží, nedostupnosti zboží, z důvodu, že není schopen dodat zboží kupujícímu. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude telefonicky nebo emailem kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

postupu. Pokud kupující zaplatil zálohu nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu do 14 pracovních dnů, nedohodnou-li se jinak.

ODSTUPENÍ OD KUPNÍ ZMLUVY

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu za podmínek upravených zákonem č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží") a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Prodávající je povinný před uzavřením smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího nebo uzavírá-li se smlouva na základě objednávky spotřebitele, před tím, než spotřebitel odošle objednávku, jasně a srozumitelně sdělit spotřebiteli informace podle § 3 odst. 1. 1 zákona, které jsou nedílnou součástí smlouvy.

Prodávající je povinný bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení odstoupení reklamačního formuláře vrátit spotřebiteli částku za vrácený zboží.

Nastane-li odstoupení od smlouvy kupující je povinný:

vrátit zboží v nepoškozeném a původním obalu;
nepoužitý, nepoškodený as visačkami;
součástí vráceného zboží musí být kopie faktury;
přiložen vypsaný průvodní dopis, nebo případně reklamační formulář. Reklamační formulář je přiložen ke každé objednávkě, v případě ztráty můžete si STÁHNOUT TU
zboží je třeba poslat na naši adresu: Vigor Life, Fullpost s. r. o. 943 01 Štúrovo, Svätého Štefana 10.
Doporučujeme jí pojistit v případě ztráty zásílky.
Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese zákazník.

Peníze za zboží vracíme pouze bankovním převodem.

Zásílky zaslané na DOBÍRKU nepřevezmeme! Tým se vám zásílka vrátí zpět a vzniknou další náklady.

Při splnění výše uvedených podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy Vám vrácenou částku zašleme na uvedený účet.

V případě, že výše uvedené podmínky Vami nebyly splněny, nebudeme moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Zboží, vyfocenou fakturu, vypsaný průvodní dopis, nebo reklamační formulář o odstoupení od kupní smlouvy, který si můžete vytisknout a vypsat my Vám zajistíme kuriéra, kdo zvedne zboží od Vás v předem dohodnutém čase.

3.1 VÝMĚNA ZBOŽÍ

Při výměně zboží postupujte následovně: pošlete vaši žádost na e-mail: kontakt@vigorshop.cz, nebo popřípadě dole v e-shopu je REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ, který si můžete vytisknout a vypsat (nebo nám zavolejte 0940 896 174), přiložte reklamační formulář ke zboží, my Vám zajistíme kuriéra, kdo zvedne zboží od Vás v předem dohodnutém čase.

3.1 VÝMĚNA ZBOŽÍ

Výměnu zboží lze uskutečnit do 14 dnů od převzetí. Při výměně je třeba zboží poslat v původním obalu, nepoškozené, s visačkami a dobře zabalené, aby nedošlo k poškození.

Doba zpracování výměny je do 14 pracovních dnů od převzetí Vaší zásílky. Výměna bude zaslána dobírkou na Vaši adresu. Náklady přepravu hradí kupující.

DODACÍ PODMÍNKY

Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

Zboží bude kupujícímu dodáno prostřednictvím společnosti GLS, kterou si kupující zvolí v rámci své objednávky.

Nedohodli-li se prodávající a kupující v kupní smlouvě jinak, je prodávající povinen dodat věc kupujícímu bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Nesplnil-li prodávající svůj závazek dodat věc ve lhůtě podle první věty, kupující jí vyzve, aby dodal věc v jím poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě. Pokud prodávající nedodá věc ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy.

Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží i před uplynutím lhůty k dodání zboží dohodnuté v kupní smlouvě.

Barevné zobrazení zboží na monitoru nemusí přesně odpovídat reálným barevným odstínům, jak je bude kupující vnímat ve skutečnosti. Zobrazení barevných odstínů je mimo jiné závislé i na kvalitě zobrazovacího monitoru, resp. jiného použitého zobrazovacího zařízení.

Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je prodávajícím nebo jeho zástupcem, pověřeným doručit zboží a kupujícím dohodnuté v kupní smlouvě nebo jiným způsobem v době před doručováním zboží (dále jen „Místo“). Kupující je povinen převzít zboží v časovém rozsahu, které je prodávajícím nebo jeho zástupcem, pověřeným doručit zboží a kupujícím dohodnuté v kupní smlouvě nebo jiným způsobem v době před doručováním zboží (dále jen „Časový rozsah“).

V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na Místo a v Časovém rozsahu, je kupující povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti k převzetí zboží a podepsat protokol o zaplacení kupní ceny a doručení a předání zboží. Třetí osoba zmocněná k převzetí zboží je povinna předložit prodávajícímu kopii akceptace objednávky. Zboží se považuje za dodané a převzaté okamžikem doručení zboží kupujícímu. 

Doručením zboží kupujícímu se rozumí dodání zboží na Místo, jeho převzetí kupujícím nebo třetí osobou zmocněnou kupujícím a podepsání protokolu o zaplatení kupní ceny a doručení a předání zboží kupujícím nebo třetí osobou zmocněnou kupujícím.

Bude-li třeba dodání zboží opakovat z důvodu neprítomnosti kupujícího na Místě a v Časovém rozsahu nebo v případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od kupní smlouvy nepřevezme zboží do 7 dnů po marném uplynutí Časového rozsahu, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspešné doručení zboží na Místo.

Kupující je oprávněn zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal ihned po doručení v prítomnosti zástupce prodávajícího. V případě zjištění existence vady zboží a/nebo v případě, že zásilka není kompletní (nižší počet kusů zboží, resp. chybí objednaný zboží je zástupce prodávajícího povinný umožnit kupujícímu pořídit záznam o rozsahu a povahe vady zboží, jehož správnost potvrdí zástupce prodávajícího. takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně kupující odmítnout převzít dodaný zboží s vadou nebo potvrdit doručení zboží s vadou a následně ve smyslu čl. těchto obchodních a reklamačních podmínek uplatnit reklamaci vad zboží u prodávajícího nebo určené osoby. s vadou, všechny účelně vynaložené náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese prodávající.

Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě 30 dnů obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinný vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny v leháte 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na bankový účet kupujícího určený kupujícím.


Pokud je zboží skladem, je expedováno v co nejkratším čase.
Pokud se v objednávce nachází více zboží a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možnostmi částečných dodávek. Provozovatel dodá kupujícímu spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě dokumentaci zboží, fakturu. Náklady na dopravu hradí kupující.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

PROSTŘEDNICTVÍM PLATEBNÍ BRÁNY PAYPAL

V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

DOBÍRKA

Objednaný zboží zaplatíte kuriérovi v hotovosti při doručení zboží na Vaši dodací adresu až při převzetí balíku. Pozor, pokud OBJEDNÁM tak i PŘEVĚZMEM, pokud se tak nestane budeme postupovat smyslu zákona. Na dobírku posielame jen v rámci Slovenské a České republiky.

Při nepřevzetí dobírky si prodávající vyhrazuje právo vymáhat od kupujícího vzniklé náklady poštovného a dopravy na jeho objednávku.

6.1 PRODÁVAJÍCÍ

Prodávající odpovídá za vady před převzetím zboží kupujícím.

6.2 ZÁRUČNÍ DOBA

Záruka na zboží v našem e-shopu je poskytována na 12 měsíců od převzetí zboží. Každý zboží je před odesláním kontrolován.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady zapříčiněné nešetrným používáním,
b) nesprávným použitím výrobku,
c) přirozeným opotřebením,
d) nesprávným ošetřováním.
6.3 POKUD JDE O VADU, KTEROU NEMOŽNO ODSTRANIT

Chyba, která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Rovná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat;

6.4 PRÁVA ZE ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

Práva ze odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byl zboží zakoupen; pokud se nejedná o mechanické poškození.

6.5 PŘEKROČENÍ ZÁRUČNÍ DOBY

Práva ze odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Práva ze odpovědnosti za vady se může kupující domáhat u soudu, jen pokud vady vytkl nejpozději do 12 měsíců od převzetí věci.

REKLAMACE, REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1 UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Kupující může uplatnit reklamaci posláním zboží zpět na naši adresu. Za prvé v případě reklamací je kupující povinen napsat nám e-mail na kontakt@vigorshop.cz popis vady, spolu s fotografiemi poškozeného produktu. Náš operátor bude vás poradit a poskytne vám informace o vyřízení reklamace a poskytne vám podrobnosti o doručení. Tento krok je nezbytný, aby vaše reklamace byla co nejdříve vyřízena.

Kupující pošle popis vady, nebo vyplnit reklamační formulář, přiložit přefocenou fakturu, přičemž je povinný dodat zboží s veškerým příslušenstvím zabalené v obalu.

Reklamace neposílat na dobírku, protože je nepřevezmeme a zbytečně Vám vzniknou další náklady.

Nejjednodušší způsob uplatnění reklamace je postupovat dle našich pokynů.

Jakmile zjistíte vadu na zboží, s popisem vady, fotografie vadného zboží, případně s vypsaným reklamačním formulářem a vyfocenou fakturou odešlete na e-mailovou adresu: kontakt@vigorshop.cz

Bude-li třeba dodání zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na Místě a v Časovém rozsahu nebo v případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od kupní smlouvy nepřevezme zboží do 7 dnů po marném uplynutí Časového rozsahu, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení zboží na Místo.

Kupující je oprávněn zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal ihned po doručení v přítomnosti zástupce prodávajícího. V případě zjištění existence vady zboží a/nebo v případě, že zásilka není kompletní (nižší počet kusů zboží, resp. chybí objednané zboží je zástupce prodávajícího povinen umožnit kupujícímu pořídit záznam o rozsahu a povaze vady zboží, jehož správnost potvrdí zástupce prodávajícího. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně kupující odmítnout převzít dodané zboží s vadou nebo potvrdit doručení zboží s vadou a následně ve smyslu čl. těchto obchodních a reklamačních podmínek uplatnit reklamaci vad zboží u prodávajícího nebo určené osoby. V případě, že kupující odmítne převzít dodané zboží s vadou, všechny účelně vynaložené náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese prodávající.

Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě 30 dnů obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího určený kupujícím.


Pokud je zboží skladem, je expedováno v co nejkratším čase.
Pokud se v objednávce nachází více zboží a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možnostmi částečných dodávek. Provozovatel dodá kupujícímu spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě dokumentaci zboží, fakturu. Náklady na dopravu hradí kupující.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

PROSTŘEDNICTVÍM PLATEBNÍ BRÁNY PAYPAL

V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

DOBÍRKA

Objednané zboží zaplatíte kurýrovi v hotovosti při doručení zboží na Vaši dodací adresu až při převzetí balíku. Pozor, pokud OBJEDNÁM tak i PŘEVEZMEM, pokud se tak nestane budeme postupovat smyslu zákona. Na dobírku posíláme jen v rámci Slovenské a České republiky.

Při nepřevzetí dobírky si prodávající vyhrazuje právo vymáhat od kupujícího vzniklé náklady poštovného a dopravy na jeho objednávku.

6.1 PRODÁVAJÍCÍ

Prodávající odpovídá za vady před převzetím zboží kupujícím.

6.2 ZÁRUČNÍ DOBA

Záruka na zboží v našem e-shopu je poskytována na 12 měsíců od převzetí zboží. Každé zboží je před odesláním kontrolováno.

Záruka se nevztahuje na:

  1. a) vady zapříčiněné nešetrným používáním,
    b) nesprávným použitím výrobku,
    c) přirozeným opotřebením,
    d) nesprávným ošetřováním.

6.3 POKUD JDE O VADU, KTEROU NEMOŽNO ODSTRANIT

Chyba, která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat;

6.4 PRÁVA ZE ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého bylo zboží zakoupeno; pokud se nejedná o mechanické poškození.

6.5 PŘEKROČENÍ ZÁRUČNÍ DOBY

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Práva z odpovědnosti za vady se může kupující domáhat u soudu, jen pokud vady vytkl nejpozději do 24 měsíců od převzetí věci.

REKLAMACE, REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1 UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Kupující může uplatnit reklamaci posláním zboží zpět na naši adresu. Za prvé v případě reklamací je kupující povinen napsat nám e-mail na kontakt@vigorshop.cz popis vady, spolu s fotografiemi poškozeného produktu. Náš operátor bude vás poradit a poskytne vám informace o vyřízení reklamace a poskytne vám podrobnosti o doručení. Tento krok je nezbytný, aby vaše reklamace byla co nejdříve vyřízena.

Kupující pošle popis vady, nebo vyplnit reklamační formulář, přiložit prefotenú fakturu, přičemž je povinen dodat zboží s veškerým příslušenstvím zabalené v obalu.

Reklamace neposílat na dobírku, protože je nepřevezmeme a zbytečně Vám vzniknou další náklady.

Nejjednodušší způsob uplatnění reklamace je postupovat dle našich pokynů.

Jakmile zjistíte vadu na zboží, s popisem vady, fotografie vadného zboží, případně s vypsaným reklamačním formulářem a vyfocenou fakturou odešlete na e-mailovou adresu: kontakt@vigorshop.cz

 

K reklamaci je třeba předkládat jen zboží vyčištěné a zbavené všech nečistot;
- Přiložte kopii dokladu o koupi (faktura);
- dále přiložte přesnou definici vady, poškození a místo, pokud možno, označte;
- V případě, že reklamaci uznáme, uveďte i vaše číslo účtu, kde peníze vrátíme, případně nás upozorněte, že máte zájem o stejný zboží /v případě, že bude ještě dostupné/;
- Poprosíme udávat i vaše číslo telefonu, email, abychom mohli reklamaci expresně vyřídit a podat vám o ní informace;
- Zákazník je vždy informován Max. do 30 kalendářních dnů, od dodání reklamace emailem.

Reklamovat lze pouze zboží zakoupené v našem e-shopu s doloženou fakturou. Bez faktury nelze provést reklamaci.

Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k vadě došlo mechanickým poškozením zboží, v důsledku běžného opotřebení věci, využíváním zboží v nevhodných podmínkách.

7.2 REKLAMACE SE NEVZTAHUJE POKUD:

a) vady zapříčiněné nešetrným používáním,
b) nesprávným použitím výrobku,
c) přirozeným opotřebením,
d) nesprávným ošetřováním.
STORNO ZÁSILKY

Stornování objednávky může zákazník realizovat emailem nebo telefonicky.

MOŽNOST ALTERNATIVNÍHO ŘEŠENÍ SPORŮ

Nakupující - spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na: kontakt@vigorshop.cz) není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo, pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho spotřebitelská práva . Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ní neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 Sb. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby dle §3 zákona 391/2015 S.z. Seznam subjektů ARS lze najít na stránce Ministerstva hospodářství ČR www.mhsr.sk. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Sz.

Spotřebitel může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Alternativní řešení sporů může využít pouze spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodejcem, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smlouv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 EUR s DPH.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všechny právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právními předpisy ČR. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele o změně zákona České národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č.j. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu o změně a doplnění zákona č.j. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele o změně některých zákonů ve znění zákona č.j. 1/2003 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Orgánem dozoru na ochranu kupujícího jako spotřebitele je Inspektorát SOI pro Nitranský kraj:

Staničná 9, P.O.BOX 49 A, 950 50 Nitra 1

Tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034

faxl. č.: 037/7720 024

e-mail: nt@soi.sk

Odesláním objednávky kupujícího prodávajícímu nabývají tyto VOP účinnosti vůči kupujícímu.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.03.2022

Ochrana osobních údajů
Zásady ochrany osobních údajů

4 953 / 5 000

Základní ustanovení Provozovatelem osobních údajů podle § 5 písm. o) zákona č.. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je: Vigor life s.r.o.IČ: 53444931 se sídlem: Hlavní XXII, Štúrovo, 943 01 (dále jen: „provozovatel“).

Kontaktní údaje provozovatele jsou adresa:

Hlavní , Štúrovo. 943 01

email: kontakt@vigorshop.cz

telefon: +420378820046

Osobními údaji se rozumějí všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Provozovatel nejmenoval zodpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které provozovatel získal na základě plnění Vaší objednávky. Provozovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nutné pro plnění smlouvy. III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem podle § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení) podle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany provozovatele plnit, zasílání obchodních sdělení a výkon dalších marketingových aktivit. Ze strany provozovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu § 28 Zákona. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. Doba uchovávání osobních údajů Provozovatel uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé provozovatele) Příjemci osobních údajů jsou osoby Podílející se na dodávání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu (UNAS) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby. Provozovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Vaše práva Za podmínek stanovených v Zákoně máte právo na přístup ke svým osobním údajům podle § 21 Zákona, právo na opravu osobních údajů podle § 22 Zákona, popřípadě omezení zpracování podle § 24 Zákona, právo na výmaz osobních údajů podle § 23 Zákona, právo vznést námitku proti zpracování podle § 27 Zákona, právo na přenositelnost údajů podle § 26 Zákona, právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email provozovatele uvedený v článku. III těchto podmínek. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů. VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů Provozovatel prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření k zajištění osobních údajů Provozovatel přijal technická opatření k zajištění datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména … Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup jen jím pověřené osoby. VIII. Závěrečná ustanovení Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste obeznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/obeznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste provozovateli poskytl/a.